Základní škola Žebrák, Hradní 68, praktická, speciální

 

Provozujeme školu o pěti třídách, která se stará o žáky různého postižení a věku. Všechny třídy jsou smíšené. Ve třídách je až pět věkových skupin žáků s různými druhy postižení a jejich kombinacemi. Nedílnou součástí školy je rehabilitace. Pořádáme kulturně vzdělávací akce, psychorehabilitační víkendové pobyty v prostorách školy a týdenní školy v přírodě. Máme vlastní autobus, který sváží žáky z celého okresu Beroun. Vyučujeme podle těchto vzdělávacích programů: RVP ZV – pouze první stupeň, RVP ZV LMP – 1. až 9. ročník, RVP ZŠS I. a II. díl – 1. až 10. ročník.

 

Kam za námi přijít:

Hradní 67, 267 53 Žebrák

 

Kdy jsme tu pro vás:

po – pá 8:00 – 14:00

 

tel.:

311 533 638

 

e-mail:

spskola@tiscali.cz

 

web:

www.zszebrak.cz