Zdravotní postižení

 

 

Zdravotní postižení může mít různé podoby a může se týkat vašich známých, blízkých či přímo vás samotných.

Narodilo se vám postižené dítě?

Potřebujete psychickou podporu nebo pomoc s péčí?

Staráte se doma o osobu se zdravotním postižením a potřebujete si někdy odpočinout?

Nevíte, kde získat informace?

Hledáte školu, školku, kroužky, stacionář, přátele?

 
 
 

Digitus Mise, o.p.s.

tel.: 311 517 265, 739 833 316
e-mail: info@digitusmise.com
web: www.digitusmise.com

Dobromysl, o.p.s.

tel.: 775 660 966

e-mail: info@dobromysl.org

web: www.dobromysl.org

Domov Na Výsluní, Hořovice

tel.: 311 514 895 mobil: 722 483 242
e-mail: info@seniori-navysluni.cz
web: www.seniori-navysluni.cz

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb

tel.: 311 690 211
e-mail: socialnipracovnice@seniori-zdice.cz
web: www.seniori-zdice.cz

Dům pečovatelské služby se střediskem sociální pomoci v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace

tel.: 311 533 181, 775 595 205

e-mail: dps.zebrak@tiscali.cz

web: www.mestozebrak.cz/dps

Farní charita Beroun

tel.: 313 030 400, 606 750 837
e-mail: sekretariat@charita-beroun.cz
web: www.beroun.charita.cz

Farní charita Starý Knín

tel.: 318 593 381, 724 236 152
e-mail: info@socialnipece.cz; krejcikova@socialnipece.cz

web: www.socialnipece.cz

Klubíčko Beroun, o.p.s.

tel.: 722 955 596
e-mail: info@klubickoberoun.cz
web: www.klubickoberoun.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz, ospod2@mesto-horovice.cz

web: www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/

Péče Těně, s.r.o.

tel.: 604 846 424
e-mail: krenkova@pecetene.cz
web: www.pecetene.cz

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha

tel.: nonstop linka 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Raná péče Diakonie

tel.: 235 518 392
e-mail: info@rana-pece.cz
web: www.rana-pece.cz

Senior Care pečovatelská služba, o.p.s.

tel.: 311 512 525, 702 279 518
e-mail: info@senior-care.cz
web: www.senior-care.cz

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR

tel.: 728 152 891, 311 513 528
e-mail: da.na1@seznam.cz
web: www.sons.cz

Speciálně pedagogické centrum – Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun

tel.: nonstop linka: 311 611 727
e-mail: info@ddmsberoun.cz
web: www.ddmsberoun.cz

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., místní organizace Hořovice, p.s.

tel.: 731 966 531
e-mail: siska.ladislav@seznam.cz
web: www.snn.cz

Svaz tělesně postižených v ČR. z.s., místní organizace Hořovice, p.s.

tel.: 605 503 281, 734 130 797
e-mail: jarmila.gruntova@email.cz
web: www.stp.mypage.cz

TT – Domácí zdravotní péče, s.r.o

tel.: 602 280 381, 602 881 946
e-mail: Veronika.Tousova@tthomecare.cz

Zuzana.Tikalova@tthomecare.cz

 

Tyfloservis, o.p.s.

tel.: 221 462 362

e-mail: praha@tyfloservis.cz

web: www.tyfloservis.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Hořovice

tel.: 950 102 402, 950 102 411, 950 102 414
e-mail: horovice.up@be.mpsv.cz
web: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/horovice

Základní škola Žebrák, Hradní 68, praktická, speciální

tel.: 311 533 638
e-mail: spskola@tiscali.cz
web: www.zszebrak.cz

Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s.

tel.: 311 542 243, 602 429 225
e-mail: nesverova@nemocnice-horovice.cz
web: www.nemocnice-horovice.cz

Logo ESF a Evropské unie