Strach

 

 

Ubližuje vám někdo?
Jste vystaveni urážkám, žárlivosti či fyzickému násilí?
Je někdo z vašich blízkých vystaven domácímu násilí?
Zakazuje vám někdo kontakt s blízkými?
Jste nuceni k sexuálním praktikám, které se vám nelíbí?
Nastala u vás náhlá životní změna a nevíte, jak se s ní vyrovnat?

 
 
 

Azylový dům Berounka – ČČK Beroun

tel.: 311 611 724, 311 611 725
e-mail: cckberoun@o2active.cz, beroun@cervenykriz.eu
web: www.cckberoun.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

tel.: 311 636 282, 737 704 968, 737 342 609
e-mail: cpsp.beroun@seznam.cz
web: www.poradna-beroun.cz

Farní charita Beroun

tel.: 313 030 400, 606 750 837
e-mail: sekretariat@charita-beroun.cz
web: www.beroun.charita.cz

Farní charita Starý Knín

tel.: 318 593 381, 724 236 152
e-mail: info@socialnipece.cz; krejcikova@socialnipece.cz

web: www.socialnipece.cz

Lomikámen, z.ú.

tel.: 311 612 428, 608 050 626
e-mail: info@lomikamen.cz
web: www.lomikamen.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz, ospod2@mesto-horovice.cz

web: www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

tel.: 601 310 219, 774 730 568, 724 701 610, 724 701 621
e-mail: ivana.carbochova@poradna-prava.cz, marketa.kaletova@poradna-prava.cz
web: www.poradna-prava.cz

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha

tel.: nonstop linka 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost – Clinline, s.r.o.

tel.: 737 792 293
e-mail: clinline@clinline.cz
web: www.clinline.cz

Římskokatolická farnost Hořovice

tel.: 602 693 767
e-mail: s.wojdyla@seznam.cz
web: www.farnosthorovice.cz

Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s.

tel.: 311 542 243, 602 429 225
e-mail: nesverova@nemocnice-horovice.cz
web: www.nemocnice-horovice.cz

Logo ESF a Evropské unie