Rodina děti mládež

 

 

Je vaše rodina v obtížné situaci, se kterou si nevíte rady?

Potřebujete radu či pomoc s péčí o svoje dítě?

Ubližuje někdo vám nebo vašim dětem?

Mají vaše děti problémy ve škole?

Přestáváte si doma rozumět?

Chcete trávit volný čas se svými dětmi smysluplně a hledáte inspiraci?

Rádi byste sdíleli rodičovské zkušenosti s ostatními rodiči, zatímco si vaše děti budou hrát?

 

 

Azylový dům Berounka – ČČK Beroun

tel.: 311 611 724, 311 611 725
e-mail: cckberoun@o2active.cz, beroun@cervenykriz.eu
web: www.cckberoun.cz

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

tel.: 311 636 282, 737 704 968, 737 342 609
e-mail: cpsp.beroun@seznam.cz
web: www.poradna-beroun.cz

Digitus Mise, o.p.s.

tel.: 311 517 265, 739 833 316
e-mail: info@digitusmise.com
web: www.digitusmise.com

Dobromysl, o.p.s.

tel.: 775 660 966

e-mail: info@dobromysl.org

web: www.dobromysl.org

Farní charita Beroun

tel.: 313 030 400, 606 750 837
e-mail: sekretariat@charita-beroun.cz
web: www.beroun.charita.cz

Farní charita Starý Knín

tel.: 318 593 381, 724 236 152
e-mail: info@socialnipece.cz; krejcikova@socialnipece.cz

web: www.socialnipece.cz

Klubíčko Beroun, o.p.s.

tel.: 722 955 596
e-mail: info@klubickoberoun.cz
web: www.klubickoberoun.cz

Magdaléna, o.p.s.

tel.: 734 622 261, 724 622 260
e-mail: info@magdalena-ops.cz
web: www.magdalena-ops.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz, ospod2@mesto-horovice.cz

web: www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Hořovice

tel.: 311 513 000, 739 065 482
e-mail: horovice@pppsk.cz
web: www.pppstredoceska.cz

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

tel.: 601 310 219, 774 730 568, 724 701 610, 724 701 621
e-mail: ivana.carbochova@poradna-prava.cz, marketa.kaletova@poradna-prava.cz
web: www.poradna-prava.cz

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha

tel.: nonstop linka 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost – Clinline, s.r.o.

tel.: 737 792 293
e-mail: clinline@clinline.cz
web: www.clinline.cz

Raná péče Diakonie

tel.: 235 518 392
e-mail: info@rana-pece.cz
web: www.rana-pece.cz

Římskokatolická farnost Hořovice

tel.: 602 693 767
e-mail: s.wojdyla@seznam.cz
web: www.farnosthorovice.cz

Rodinné centrum Slunečnice, z.ú.

tel.: 311 510 541 mobil: 603 141 700
e-mail: info@rcslunecnice.cz
web: www.rcslunecnice.cz

Sedmikráska, sdružení osobního rozvoje, z.s.

tel.: 728 381 971
e-mail: sedmikraska-os@seznam.cz
web: www.sedmikraska-horovice.cz

Speciálně pedagogické centrum – Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun

tel.: nonstop linka: 311 611 727
e-mail: info@ddmsberoun.cz
web: www.ddmsberoun.cz

Středisko volného času Domeček Hořovice

tel.: 311 512 223 mobil: 739 633 520
e-mail: vslosarova@domecekhorovice.cz
web: www.domecekhorovice.cz

Středisko výchovné péče Dobřichovice

tel.: 257 711 387
e-mail: svpd@svpd.cz
web: http://www.svpd.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Hořovice

tel.: 950 102 402, 950 102 411, 950 102 414
e-mail: horovice.up@be.mpsv.cz
web: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/horovice

Základní škola Žebrák, Hradní 68, praktická, speciální

tel.: 311 533 638
e-mail: spskola@tiscali.cz
web: www.zszebrak.cz

Logo ESF a Evropské unie