Odchod z vězení vazby

 
 

Vracíte se z výkonu trestu nebo z vazby a nevíte, jak znovu začít a co budete dělat?
Nemáte kde bydlet, jste nezaměstnaní, máte problémy s rodinou?

 
 

Azylový dům Berounka – ČČK Beroun

tel.: 311 611 724, 311 611 725
e-mail: cckberoun@o2active.cz, beroun@cervenykriz.eu
web: www.cckberoun.cz

Farní charita Beroun

tel.: 313 030 400, 606 750 837
e-mail: sekretariat@charita-beroun.cz
web: www.beroun.charita.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz, ospod2@mesto-horovice.cz

web: www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

tel.: 601 310 219, 774 730 568, 724 701 610, 724 701 621
e-mail: ivana.carbochova@poradna-prava.cz, marketa.kaletova@poradna-prava.cz
web: www.poradna-prava.cz

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha

tel.: nonstop linka 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Probační a mediační služba ČR, středisko Beroun

tel.: 311 630 160, 734 362 955
e-mail: evesela@pms.justice.cz, pbazger@pms.justice.cz
web: www.pmscr.cz

Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Hořovice

tel.: 950 102 402, 950 102 411, 950 102 414
e-mail: horovice.up@be.mpsv.cz
web: www.portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/kop/horovice

Logo ESF a Evropské unie