Drogy alkohol závislosti

 

Máte vy nebo někdo z vašeho okolí problémy s alkoholem nebo s jinými návykovými látkami a chcete je řešit?

 

Trápí vás nebo někoho vám blízkého jiné závislosti – hrací automaty, sázky, práce?

 

 

Centrum psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje

tel.: 311 636 282, 737 704 968, 737 342 609
e-mail: cpsp.beroun@seznam.cz
web: www.poradna-beroun.cz

Magdaléna, o.p.s.

tel.: 734 622 261, 724 622 260
e-mail: info@magdalena-ops.cz
web: www.magdalena-ops.cz

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz, ospod2@mesto-horovice.cz

web: www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/

Pražská linka důvěry – Centrum sociálních služeb Praha

tel.: nonstop linka 222 580 697
e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
web: www.csspraha.cz, www.chat-pomoc.cz

Psychiatrická ambulance pro dospělé, děti a dorost – Clinline, s.r.o.

tel.: 737 792 293
e-mail: clinline@clinline.cz
web: www.clinline.cz

Středisko výchovné péče Dobřichovice

tel.: 257 711 387
e-mail: svpd@svpd.cz
web: http://www.svpd.cz

Zařízení sociální intervence Kladno

tel: 312 292 335, mobil: 605 765 883

e-mail: ic@zsi-kladno.cz

web: www.zsi-kladno.cz

Zdravotně-sociální pracovnice – NH Hospital, a.s.

tel.: 311 542 243, 602 429 225
e-mail: nesverova@nemocnice-horovice.cz
web: www.nemocnice-horovice.cz

Logo ESF a Evropské unie