Speciálně pedagogické centrum – Dětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun

 

Nabízíme komplexní školské poradenské služby. Spádově nabízíme servis klientům ve věku od 3 do 26 let s kombinovaným postižením, resp. více vadami, v oblasti berounského regionu (dříve okres Beroun) a klientům s duálním senzorickým postižením (hluchoslepotou) v rámci celé České republiky. Speciálně pedagogické centrum je součástí Dětského domova a Mateřské školy speciální Beroun, Mládeže 1102, Beroun. SPC je součástí sítě školských poradenských zařízení s aktuálním statutem SPC pro kombinované postižení.

 

 

Kam za námi přijít:

Mládeže 1102, 266 01 Beroun

 

Kdy jsme tu pro vás:

po – pá 7:30 – 15:30

jinak dle telefonické domluvy

 

 

tel.:

nonstop linka: 311 611 727

dětský domov: 311 611 726

MŠ speciální: 311 611 728

speciálně pedagogické centrum: 311 514 535, 601 566 503

 

e-mail:

info@ddmsberoun.cz

 

web:

www.ddmsberoun.cz