Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – Městský úřad Hořovice

 

Jsme pověřeni výkonem sociálně-právní ochrany dětí, včetně náhradní rodinné péče a protidrogové prevence mládeže. Vykonáváme funkci veřejného opatrovníka a kurátora pro dospělé. V rámci sociální práce poskytujeme sociální poradenství a pomoc při řešení nepříznivých životních situací.

 

 

Kam za námi přijít:

Městský úřad Hořovice, č. p. 640, 268 01 Hořovice

 

Kdy jsme tu pro vás:

po, st 8:00 – 17:00

po dohodě: út, čt 8:00 – 14:30

pá 8:00 – 13:00

 

 

tel.:

vedoucí OSVZ: 311 545 339

kurátor pro děti a mládež: 311 545 344

kurátor pro dospělé: 311 545 357

OSPOD: 311 545 343, 731 525 851

sociální práce: 311 545 358, 778 471 952

 

e-mail:

vedoucí OSVZ: social4@mesto-horovice.cz

kurátor pro děti a mládež: kurator@mesto-horovice.cz

kurátor pro dospělé: ratajova@mesto-horovice.cz

OSPOD: ospod2@mesto-horovice.cz

sociální práce: social2@mesto-horovice.cz

 

web:

www.mesto-horovice.eu/radnice/organizacni-struktura/mesto-horovice/mestsky-urad-horovice/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/