Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb

Mapa poskytovatelů sociálních a návazných služeb

 

Sociálně právní ochrana dětí-MěÚ v Hořovicích-leták

Sociální práce na MěÚ v Hořovicích-leták

Veřejný opatrovník na MěÚ v Hořovicích – leták

 

 

Formuláře

 

Financování sociálních služeb

 

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast na činnost organizace:

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast 2A1-textová část

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast-2A2-tabulková část

 

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast na provoz organizace:

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast-2B1-textová část

Žádost o poskytnutí dotace na sociální oblast-2B2-tabulková část

 

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva – činnost organizace:

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva 3A

 

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva – provoz organizace:

Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté z rozpočtu města Hořovice a závěrečná zpráva 3B

 

Logo:

Logo Hořovice

 

Ostatní formuláře

Žádost DPS – 2017

Dotazník k žádosti do DPS Hořovice

Vyjádření lékaře – 2016

Informace pro žadatele o byt v DPS Hořovice

Žádost o sociální byt

Žádost o praxi

 

Formuláře žádostí MPSV:

http://portal.mpsv.cz/forms

 

Dokumenty

Kritéria DPS

Postup přidělování bytů v DPS Hořovice

Zásady pro přidělování sociálních bytů

Komise SPOD

Komise SPOD – jednací řád

 

 

Právní předpisy

zákon o sociálně-právní ochraně dětí

vyhláška č. 473 2012 Sb.

zákon o sociálních službách

zákon o životním a existenčním minimu

zákon o pomoci v hmotné nouzi

správní řád

Logo ESF a Evropské unie