Vážení občané,

 

vítáme vás na webu komunitního plánování sociálních služeb pro město Hořovice a spádové obce.

 

Stránky nabízejí rychlou a snadnou orientaci v nabídkách pomoci při tíživé životní situaci. Naleznete zde aktuality z oblasti sociálních věcí, informace o sociálních a návazných službách a o volnočasových organizacích, a také kontakty na lékaře, zdravotnická a školská zařízení a obce na Hořovicku.

Pro hledání informací zvolte prosím obrázek s tématem, který nejlépe vystihuje vaši situaci.

Přejeme vám, abyste tuto pomoc ve svém životě potřebovali co nejméně.

 

Mgr. Olga Kebrlová
vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Hořovice

tel.: 311 545 339
e-mail: social4@mesto-horovice.cz

 

Zápisy ze setkání pracovních skupin

 

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením

2017-09-27-Zápis ze setkání Pracovní skupiny

2016-06-08-Zápis ze setkání Pracovní skupiny

2015-04-24-Zápis-setkání-Pracovní skupiny OOSV

2015-04-22-Zápis-setkání-Pracovní skupiny OOSV

2014-2-13-zapis-ps-OOSV-horovice-1

 

 

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež

2016-10 -20-Zápis-sch-PS- RDM

2016-05-11 Zápis-sch-PS- RDM

2015-04-17-Zápis-setkání-Pracovní skupiny RDM

2015-03-13-zapis-sch-pracovni skupinaRDM-horovice

2014-02-17-zapis-ps-dmr-horovice

 

 

Pracovní skupina Senioři a osoby ohrožené sociálním vyloučením

2017-09-13 Zápis-sch-PS- senioři a OZP

2016-09-14 Zápis-sch-PS- senioři a OZP

2014-4-24-zapis-sch-ps-seniori-horovice

2014-01-22-zapis-sch-ps-seniori-horovice-dnv

 

 

 

 

 

Zápisy ze setkání Řídící skupiny

2017-06-12-zapis-rs-horovice finální

2016-12 -12-zapis-rs-horovice

2016-03-14-zapis-rs-horovice

2015-11-23-zapis-rs-horovice

2015-11-02-zapis-rs-horovice

2015-07-13-zapis-rs-horovice

2015-02-09-zapis-rs-horovice 

2015-01-12-zapis-rs-horovice 

2014-11-20-zapis-rs-horovice

2014-6-9-zapis-sch-rs-horovice

2014-3-5-zapis-sch-rs-horovice

2014-03-03-Návrh priorit a opatreni-RS

2013-06-12-zapis-II. setkání KPSS-horovice   

 

Ke stažení

Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro Hořovice a spádové obce 2014 

Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2017-2018

Akční plán města Hořovice a ORP pro oblast sociálních a návazných služeb na období 2014-2016

Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018

Mapa poskytovatelů sociálních a návazných služeb města Hořovice a spádových obcí

 

Analýzy

Analýza poskytovatelů sociálních služeb poskytovaných pro občany města Hořovic a spádových obcí

Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Hořovicích

Sociodemografická analýza SO ORP Hořovice

Osoby ohrožené sociálním vyloučením se zaměřením na bezdomovectví, romskou problematiku a další rizikové jevy

Podpora péče o seniory v Hořovicích a spádových obcích

Rizikové jevy u dětí a mládeže

Tento webový portál vznikl v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy „Komunitní plán sociálních služeb města Hořovice a spádových obcí na období 2014 – 2018“, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

CpKP logo

Logo ESF a Evropské unie