Financování sociálních služeb 

Program pro poskytování dotací města Hořovice na r. 2018-sociální oblast

Zásady pro poskytování dotace z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast

Kritéria pro hodnocení žádostí o dotaci z rozpočtu města Hořovice – sociální oblast

Jmenný seznam členů řídící skupiny Hořovice

Statut řídíci skupiny komunitního plánování sociálních služeb 

Jednací řád řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb

 

Formuláře Žádosti o poskytnutí dotace a Závěrečné zprávy a vyúčtování najdete pod záložkou KE STAŽENÍ

 

Smlouvy o poskytnutí dotace r. 2017

CSS Příbram PZS

Digitus Mise,o.p.s.

Dobromysl, o.p.s.

Farní charita Beroun

Farní charita Starý Knín

Klubíčko Beroun, o.p.s..doc

Lomikámen, z.ú.-RE-START.doc

Magdaléna,o.p.s.

Oblastní spolek českého červeného kříže – AD Berounka

Poradna pro občanství občanská a lidská práva-SAS

Senior Care, o.p.s.

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

Svaz tělesně postižených Hořovice

Tři, o.p.s. 

 

Smlouvy o poskytnutí dotace r. 2016

Digitus Mise,o.p.s.

Farní charita Beroun

Farní charita Starý Knín

Farní charita Starý Knín-rodiny

Farní charita Starý Knín-NZDM

Klubíčko Beroun, o.p.s.

Lomikámen, z.ú.-JINÁ KÁVA

Lomikámen, z.ú.-RE-START

Magdaléna,o.p.s.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva-NZDM

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva-SAS

Senior Care, o.p.s.

Svaz neslyšících a nedoslýchavých-provoz

Svaz tělesně postižených

Tři, o.p.s.

 

Smlouvy o poskytnutí dotace r. 2015

Digitus Mise, o.p.s

Dobromysl o.p.s.

Farní charita Beroun

Farní charita Beroun (nízkoprahové centrum)

Farní charita Starý Knín

Lomikámen, o.s.

Magdaléna, o.p.s.

Oblastní spolek ČČK Beroun

Poradna pro občanství občanská a lidská práva

Raná péče EDA o.p.s.

Svaz tělesně postižených

Tři, o.p.s.

Logo ESF a Evropské unie