Farní charita Starý Knín

Smyslem naší činnosti je pomáhat starým a nemocným lidem, ale i rodinám s dětmi, povzbuzovat je při řešení jejich obtíží, udržovat jejich vztahy s okolním světem, podporovat je nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně a pomáhat jim k aktivnímu vztahu k životu. Chceme podpořit mnohdy nelehkou péči rodin o své blízké, chceme jim pomáhat, aby jejich blízcí mohli žít ve svém přirozeném domácím prostředí co nejdéle. Cílem všech pracovníků Farní charity Starý Knín je prostřednictvím terénních sociálních služeb zabezpečovat sociální, zdravotní, kulturní a duchovní potřeby příslušníků cílových skupin a zabránit jejich sociálnímu vyloučení, ale i nedobrovolným odchodům do sociálních zařízení.

 

 

Kam za námi přijít:

náměstí Jiřího z Poděbrad 47, 262 03 Nový Knín

 

Kdy jsme tu pro vás:

 

  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

po-čt: 12:30-17:30

 

  • Azylový dům v Mokrovratech:

nepřetržitě

 

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi:

po – pá 8:00 – 16:00

 

  • Pečovatelská služba:

po – pá 7:00 – 17:00

 

  • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením:

po – pá 7:00 – 17:00

 

  • Osobní asistence:

nepřetržitě

 

  • Odlehčovací služby:

nepřetržitě

 

  • Domácí zdravotní péče:

dle potřeb uživatelů služby a pokynů lékařů

 

 

tel.:

318 593 381

724 236 152

 

e-mail:

info@socialnipece.cz, krejcikova@socialnipece.cz

 

web:

www.socialnipece.cz