Azylový dům Berounka – ČČK Beroun

Poskytujeme dočasné ubytování a sociální služby nezletilým dětem a jejich matkám, ale i samotným ženám, které se ocitly v nepříznivé či krizové životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Provozujeme také Dům na půl cesty, kde poskytujeme dočasné ubytování a sociální služby klientům do 26 let, opouštějícím školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. osobám z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a osobám, které byly propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo z ochranné léčby.

 

Kam za námi přijít:       

Bezručova 928, 266 01 Beroun

 

Kdy jsme tu pro vás:

nepřetržitě

 

tel.:

311 611 724

311 611 725

 

e-mail:

cckberoun@o2active.cz

beroun@cervenykriz.eu

 

web:

www.cckberoun.cz